Rà soát danh sách sinh viên nghỉ học học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hệ chính quy

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên nghỉ học học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. Sinh viên nào còn đi học mà nằm trong danh sách nghỉ học  thì phản hồi qua Phòng CTSV trước ngày 22/05/2020.(Ô.Long: 0935.812.725).
 
Đính kèm:
Các bài khác