Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K41

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 02/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên K41.
 
Đính kèm:
 02_qd_dhl.pdf (873.37 KB)
Các bài khác