Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K40

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 709/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên K40.

 
Đính kèm:
 qd709-2.pdf (1.85 MB)
Các bài khác