Quyết định khen thưởng sinh viên đỗ Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia và sinh viên đạt giải quốc gia xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật năm 2019

Ngày 09/09/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 424/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng sinh viên đỗ Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia và sinh viên đạt giải quốc gia xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật năm 2019

Theo Quyết định có 02 sinh viên đỗ Thủ khoa (2 ngành), mỗi sinh viên được thưởng 01 máy tính xác tay trị giá 12 triệu đồng, 02 sinh viên đạt giải quốc gia xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật, Đại Huế mỗi sinh viên được thưởng 30 triệu đồng.

Quyết định khen thưởng file đính kèm

Đính kèm:
Các bài khác