Quyết dịnh cho phép sinh viên K40 làm khóa luận tốt nghiệp

Ngày 04/12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 608/QĐ-ĐHL về việc cho phép 158 sinh viên K40 làm KLTN. Danh sách sinh viên được phép làm khóa luận tốt nghiệp file đính kèm

Đính kèm:
 scan0007-min.pdf (1.58 MB)
Các bài khác