Quy định công nhận điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và cấp độ ngoại ngữ không chuyên chương trình đào tạo đại học chính quy

Ngày 21/03/2019, Giám đốc Đại học Huế ký Quyết định số 333/QĐ-ĐHH về việc ban hành Quy định công nhận điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và cấp độ ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo đại học chính quy tại các đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Huế.