Kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học K40

Phòng CTSV thông báo kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đến các bạn sinh viên K40. Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng một cửa sinh viên (Phòng C.6). Điện thoại: 0234.3817576 - 3946995; E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn;

Click vào file đính kèm để xem và tải về.

Đính kèm:
 cv08.pdf (192.25 KB)
Các bài khác