Kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học K40 (từ ngày 17/02/2020)

Phòng CTSV thông báo kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đến các bạn sinh viên K40. Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng một cửa sinh viên (Phòng C.6). Điện thoại: 0234.3817576 - 3946995; E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn;

Click vào file đính kèm để xem và tải về.

Đính kèm:
 cv08.pdf (192.25 KB)
Các bài khác