Khoa GDTC thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình môn học GDTC, đợt 1/2019

Khoa Giáo dục thể chất thông báo: Những sinh viên Trường Đại học Luật có tên dưới đây đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình môn học GDTC, đợt 1/2019;

Click vào file đính kèm để xem tải về.

Đính kèm:
Các bài khác