Kết quả thi tuyến sinh hệ Đại học bằng 2,hệ liên thông và hệ VLVH ngày 30/06/2018

Kết quả thi tuyển sinh hệ Đại học bằng hai,hệ liên thông và hệ VLVH ngày 30/06/2018. Mọi thông tin sinh viên qua SĐT: 0234.3946.995.

1. Điểm  trúng tuyển hệ ĐHB2 là :10.5 điểm. 

2. Điểm  trúng tuyển hệ liên thông là: 17.5 điểm

3. Điểm  trúng tuyển hệ VLVH là: 15.0 điểm

Đính kèm:
Các bài khác