Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp K40

Ngày 07/11/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký ban hành Kế hoạch số 393/KH-ĐHL về việc triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp K40 năm học 2019 - 2020. Nội dung chi tiết file đình kèm

Đính kèm:
 scan0005_1.pdf (1.08 MB)
Các bài khác