Kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu Khóa - K44 (đợt xét tuyển học bạ)

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch sinh hoạt đầu khóa K44 (đợt xét tuyển học bạ K2020) như sau;

Click vào file đính kèm để xem và tải về.

Đính kèm:
Các bài khác