Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 của Khóa K40

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 của khóa K40. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Ô.Long: 0935.812.725) trước 17h00' ngày 21/05/2020 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên. 

+ Điểm nhận học bổng Luật K40: 8.90 đến 9.26
+ Điểm nhận học bổng Luật KT K40: 8.78 đến 9.23
** Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng: /upload/file/_hbkk_hkii_2019_2020.-k40.pdf
*Lưu ý: Điểm học bổng KKHT học kỳ 2 là tính điểm thi của học kỳ 1để tính học bổng
Các bài khác