Danh sách sinh viên lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 tại Khoa Giáo dục thể chất

Phòng CTSV thông báo Danh sách sinh viên thuộc 2 nhóm 6,7 sẽ được lấy mẫu và xét nghiệm Covid 19 tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, về thời gian địa điểm như sau: 

Thời gian: 08h00 ngày 01/03/2021.

ĐỊa điểm: Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế.

Yêu cầu sinh viên có tên tới đúng thời gian, địa điểm và thực hiện theo các yêu cầu của Trường Đại học Y Dược Huế để công tác lấy mẫu và xét nghiệm được thực hiện an toàn và đạt hiệu quả cao nhất.

Tải file đính kèm:  Tải file 

Đính kèm:
Các bài khác