Danh sách sinh viên K39 được khen thưởng có thành tích học tập loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học

Ngày 22/05/2019, Hiệu trưởng Trưởng Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 232,233/QĐ-ĐHL về việc tặng Giấy khen cho cho sinh viên K39 thành tích học tập loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học, Click file đính kèm Tại đây.

Nhà trường chọn sinh viên có kết quả cao nhất để nhận Giấy khen tại Lễ tốt nghiệp; đối với những sinh viên khác nhận Giấy khen sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong tại Hội trường B.  Danh sách sinh viên được nhận Giấy khen tại Lễ như sau:

I. Ngành Luật

1

Nguyễn Thị

Hoài

05-05-1997

Nữ

Dân sự

8.49

3.55

Giỏi

2

Ngô Thị Mỹ

Duyên

27-07-1996

Nữ

Quốc tế

8.46

3.55

Giỏi

3

Bùi Thanh

Tâm

18-03-1997

Nữ

Hành chính

8.41

3.52

Giỏi

4

Lê Lâm

Anh

07-09-1997

Nữ

Hành chính

8.43

3.49

Giỏi

5

Ngô Thị

Điểm

20-08-1997

Nữ

Hình sự

8.37

3.49

Giỏi

6

Nguyễn Thị Bích

Diệu

21-09-1997

Nữ

Dân sự

8.26

3.48

Giỏi

7

Đặng Thị

Huyền

07-03-1996

Nữ

Quốc tế

8.28

3.45

Giỏi

8

Đỗ Thị

Hoài

23-08-1997

Nữ

Dân sự

8.25

3.44

Giỏi

9

Trần Thị Kim

Đào

15-03-1997

Nữ

Hành chính

8.29

3.44

Giỏi

10

Tô Thị

Thương

24-10-1997

Nữ

Hành chính

8.24

3.44

Giỏi

 

II. Ngành Luật Kinh tế

1

Phạm Thị Lệ

Xuân

24-11-1997

Nữ

TCKD

8.57

3.61

Xuất sắc

2

Châu Trần Bội

Linh

07-01-1997

Nữ

Hợp đồng

8.44

3.54

Giỏi

3

Nguyễn

Thái

10-10-1996

Nam

Hợp đồng

8.41

3.51

Giỏi

4

Nguyễn Phước

Vinh

26-02-1997

Nam

TCKD

8.45

3.50

Giỏi

5

Võ Huỳnh Ngọc

Quyên

26-05-1996

Nữ

Hợp đồng

8.38

3.49

Giỏi

6

Nguyễn Thị Thanh

Linh

24-09-1997

Nữ

Hợp đồng

8.35

3.46

Giỏi

7

Nguyễn Thanh

Ngân

24-08-1997

Nữ

Hợp đồng

8.30

3.45

Giỏi

8

Trần Mỹ

Linh

20-06-1996

Nữ

Hợp đồng

8.20

3.43

Giỏi

9

Nguyễn Thị Anh

Vi

16-12-1997

Nữ

Hợp đồng

8.24

3.41

Giỏi

 

Đính kèm:
 scan0014-3.pdf (892.48 KB)
Các bài khác