Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Click vào đường link sau để xem nội dung (Hệ thống tra cứu văn bản):

http://hul.edu.vn/vanban/detail/Quyet-dinh-ve-viec-khen-thuong-sinh-vien-dat-Thu-khoa-va-ket-qua-hoc-tap-dat-loai-Xuat-sac-loai-Gioi-291/

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE