Danh sách phân lớp Khóa 44 đợt xét điểm thi năm 2020 (cập nhật đến 22/10/2020)

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách phân lớp Khóa 44 ngành Luật và Luật Kinh tế tính đến 22/10/2020 có cập nhật các sinh viên xin chuyển lớp (Đợt xét điểm thi). Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995; 0935.108.605 (Ô.Tuấn).

Lưu ý: Những bạn sinh viên xin chuyển lớp từ Luật K44 A,B và Luật Kinh tế A,B qua các lớp khác đã được chuyển trực tiếp ở trong phần mềm nên không nằm trong danh sách này.

Click vào file đính kèm để xem và tải về danh sách phân lớp đợt xét điểm thi.

Ngành Luật

Ngành Luật Kinh tế

Các bài khác