Danh sách tổng hợp điểm đánh giá rèn luyện các lớp và mẫu phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020

Để triển khai tổ chức xét cấp học bổng khuyến khích học tập, Nhà trường cung cấp danh sách sinh viên các lớp để các đơn vị xét điểm rèn luyện cho sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020. Các đơn vị sử dụng danh sách này để ghi kết quả kết quả đánh giá rèn luyện của các lớp. Mọi thắc mắc các đơn vị liên hệ Phòng CTSV, SĐT: 0234.3946995;

Click vào từng file đính kèm để tải về.

1/ Khóa 40

2/ Khóa 41

3/ Khóa 42

4/ Khóa 43

5/ Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện

 

 

 

 

Các bài khác