Danh sách chuyên ngành đào tạo Luật và Luật kinh tế K39 hệ chính quy học kỳ I năm học 2018-2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các lớp chuyên ngành đào tạo Luật và Luật Kinh tế Khóa 39 hệ chính quy. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Click vào file đính kèm để tải về.

 Tải về

Các bài khác