Danh sách các sinh viên Khóa K37 đã đối chiếu bằng đủ điều kiện để xét tốt nghiệp (Đợt 1 bổ sung)

Phòng Công tác-sinh viên thông báo danh sách các sinh viên Khóa K37 đã đối chiếu bằng (Đợt 1 bổ sung) đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

 - Sinh viên cập nhật các thông tin danh sách, mọi thắc mắc liên hệ SĐT: 0234.3946995.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE