Bố trí chỗ ngồi sinh viên K41, K43 học kỳ II, năm học 2019-2020

      Thực hiện Công văn số 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng đã thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên về việc tiếp tục trở lại học tập. Nhà trường bố trí chỗ ngồi cố định cho sinh viên để thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch. Lớp trưởng tải file về và bố trí đúng vị trí chỗ ngồi cho các thành viên trong lớp mình. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV, SĐT: 0234.3946995 - Email: PhongCTSV@hul.edu.vn
          Click vào file đính kèm để xem và tải về.
 
 
Các bài khác