Biểu mẫu đăng ký thông tin làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tích hợp thẻ ATM

Trong thời gian qua, Nhà trường phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Phú Xuân - Huế để làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tích hợp trong thẻ ATM để xác nhận là sinh viên, mượn sách, giáo trình tài liệu ở thư viện và thực hiện các giao dịch như nộp học phí, trả học bổng, trợ cấp xã hội,...

Hồ sơ mở thẻ theo đề nghị của Ngân hàng bao gồm:
 + 01 giấy đề nghị mở thẻ sinh viên (theo mẫu của Ngân hàng đính kèm)
 + 02 ảnh 3x4
 + Số tiền nộp duy trì tài khoản: 50.000 đồng (đây là tiền duy trì tài khoản chứ không phải phí mở thẻ).

Best Regards,

Mr. Nguyễn Văn Công
Phó Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Địa chỉ: 15A Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Tp Huế
Điện thoại: (0234) 3999199 - Fax: (0234) 3962268
Di động: 090.350.1389

Biểu mẫu đính kèm

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE