Thủ tục nhập học năm 2017 và lịch sinh hoạt đầu khóa

Trường Đại học Luật thông báo thủ tục nhập học năm 2017 và lịch sinh hoạt đầu khóa như sau:

Biểu mẫu đăng ký thông tin làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tích hợp thẻ ATM

Trong thời gian qua, Nhà trường phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhán Phú Xuân - Huế để làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tích hợp thẻ ATM để sinh viên thực hiện các giao dịch với Nhà trường như nộp học phí, trả học bổng, trợ cấp xã hội,...

Mẫu đề cương chi tiết học phần 2017

Mẫu đề cương chi tiết học phần 2017

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2017 - 2018

Kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc miễn giảm học phí HKII năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc miễn giảm học phí HKII năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K37 hệ chính quy

Ngày 14/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã có Thông báo số 173/TB-ĐHL về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân cho sinh viên K37 hệ chính quy.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE