Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 tính đến ngày 15/05/2020. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên  trước ngày 20/05/2020 (Ô.Long: 0935812725) để điều chỉnh (nếu có). 
 
Đính kèm:
 hkii_2019.5.2020.pdf (772.56 KB)
Các bài khác