Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 25/11/2020 (Ô.Long: 0935.812.725)
 
Đính kèm:
Các bài khác