Quyết định về việc xét trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017

Thông báo thủ tục hỗ trợ trợ cấp xã hội đối với sinh viên gia đình thuộc diện hộ nghèo năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo thủ tục hỗ trợ trợ cấp xã hội đối với sinh viên gia đình thuộc diện hộ nghèo năm học 2016 - 2017 như sau:

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 07/04/2017 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Thông báo về việc bổ sung giấy tờ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017

Để triển khai xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 để Nhà trường báo cáo cho Đại học Huế và Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trường Đại học Luật thông báo về việc bổ sung giấy tờ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

Thông báo hướng dẫn thủ tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2016

Thông báo hướng dẫn thủ tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Rà soát lần cuối danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (bổ sung) và học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Có cập nhật)

Trường Đại học Luật thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (bổ sung) và học kỳ I năm học 2016 - 2017. Nhà trường đề nghị các lớp sinh viên kiểm tra, rà soát lại toàn bộ, nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV trước 11 giờ 00' ngày 05/12/2016. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ chốt danh sách, ban hành quyết định chính thức và không điều chỉnh nữa (Có cập nhật)

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021. Nhà trường thông báo về việc xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017 và xét bổ sung học kỳ II năm học 2015 – 2016 như sau:

Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2011

Ngày 01/9/2016, Đại học Huế đã ban hành quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021. Theo đó, Đại học Huế giảm 50% học phí cho sinh viên nhập học năm 1 có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường Formosa, chỉ tính cho năm học 2016 – 2017). Cũng theo Quy định này, Đại học Huế miễn học phí cho các sinh viên có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận bắt đầu từ năm học 2016 – 2017 và dự kiến đến năm học 2020 - 2021.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE