Cán bộ phòng KT-ĐBCLGD

1. ThS. Nguyễn Sơn Hà - Phó Trưởng phòng.

 - Trình độ: Thạc sĩ luật

 - Địa chỉ: Thủy Dương, Hương Thủy, TTH.

 - Điện thoại: 0905.953768

 - Email: nguyensonha@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trần Thị Xuân Hồng - Tổ phó tổ ĐBCLGD

 - Trình độ: Đại học.

 - Địa chỉ: 51 Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 - Điện thoại: 0935.122.081

 - Email: ttxuanhong@gmail.com

 

3. Nguyễn Thị Thanh Hoa - Tổ phó tổ Khảo thí.

- Trình độ: Đại học.

- Địa chỉ: 3/11/246 Hùng Vương, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0983.844.646

- Email: thanhhoa131184@gmail.com

 

4. Nguyễn Quốc Hùng - Chuyên viên

 - Trình độ: Đại học.

 - Địa chỉ: 88B Hoàng Thị Loan, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 - Điện thoại: 0986.182.279

 - Email: hungcv91@yahoo.com.vn

 

5. Cao Khánh Huy - Chuyên viên

 

- Trình độ: Đại học.

- Địa chỉ: Số 5 ngõ 9 kiệt 30 đường Ngự Bình Thành phố Huế.

- Điện thoại: 01218.009.660

- Email: khanhhuy25591@gmail.com

 

6. Đào Thị Anh Phương- Chuyên viên

                        

- Trình độ: Cao đẳng.

- Địa chỉ:  Thành phố Huế.

- Điện thoại: 01664293555

- Email: anhphuong3763@gmail.com

 

7. Huỳnh Tây- Chuyên viên

- Trình độ:  Đại học

- Địa chỉ:  Thành phố Huế.

- Điện thoại: 0973953052

- Email: huynhtay.luat@gmail.com

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE