ThS. Trần Công Thiết

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:Trần Công Thiết     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm, sinh: 12.08.1990 Nơi sinh: Quảng Ninh – Quảng Bình

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam

Đơn vị công tác:       Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

Email: congthiet1202@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam   

Năm tốt nghiệp: 2012

2. Cao học

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật - ĐH Huế

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 8/2012 đến năm nay: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế , Trường Đại học Luật, Đại học Huế

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia

1. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2014: “Pháp Luật về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải”

2. Công trình khoa học đã công bố

          * Sách xuất bản

1. Tập bài giảng Pháp luật Đại cương 2012, Khoa Luật, Đại học Huế.

2. Tập bài giảng Kinh tế đại cương, 2012, Khoa Luật, Đại học Huế.

3. Tập bài giảng Luật Môi Trường 2013, Khoa Luật, Đại học Huế.

          * Các bài báo đã đăng

1. Trần Công Thiết (2012), Vấn đề Bảo Hiến trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, Hội thảo khoa học trẻ sinh viên 2012, Trường Đại Học Khoa học Huế.

2. Trần Công Thiết (2013), Quyền tham gia của người dân vào hoạt động bảo vệ môi trường- Thực trạng và một số kiến nghị, Thông tin pháp lý Khoa Luật số 18/2013.  

3. Trần Công Thiết (2013), Đình chỉ hay giải quyết vụ án ?, Tư pháp Thừa Thiên Huế, số 47,2013.

4. Trần Công Thiết (2014), Những điểm mới của Luật Bảo Vệ môi trường 2014, Hội thảo khoa học Khoa Luật ĐH Huế.

5. Trần Công Thiết (2015) Tìm hiểu về quyền của người giúp việc gia đình theo pháp Luật Lao động Việt Nam, Hội thảo Quyền con người trong pháp luật Lao Động. 

6. Trần Công Thiết (2015), Bước đầu tìm hiểu về Tị Nạn Môi Trường, Thông Tin Pháp lý Số 25/2015.

 

 

Các bài khác