ThS. Thân Văn Tài

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: THÂN VĂN TÀI, Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 02/7/1986, Nơi sinh: Sơn Lộc – Can lộc – Hà Tĩnh

Quê quán: Sơn Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh, Dân tộc: Kinh

Học vị: Thạc sỹ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 118B Hải Triều – Huế

Điện thoại liên hệ:  0905361366

E-mail: Thantai0207@gmail.com

 

II. NG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

01

Tài liệu học tập Luật Đất đai

2012

NXB Đại học Huế

02

Có nên áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp người từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đang chuẩn bị phạm tội nghiêm trọng không?

2012

Thông tin pháp lý

03

“Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay”

2012

Hội thảo khoa học cấp trường

04

Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất ở Việt Nam

2012

Hội thảo cấp trường

05

Cầm cố quyền sử dụng đất có hợp pháp không?

2013

Thông tin pháp lý

06

Hoàn thiện cơ chế thực thi chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam

2014

Hội thảo cấp trường

07

Pháp luật đất đai với việc bảo đảm quyền cho cá nhân sử dụng đất -Nhìn từ góc độ quyền con người

2014

Hội thảo cấp trường

08

Bàn thêm về cầm cố quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay

2014

Nghiên cứu và phát triển số 1/2014

09

Một số biện pháp trau dồi kỹ năng và khích lệ, nâng cao hiệu quả tự hoc cho sinh viên trường Đại học Luật

2015

Hội thảo cấp Trường

10

Bảo đảm quyền việc làm cho người khuyết tật - Thêm một lần nhà làm luật chưa đóng tròn vai

2015

Hội thảo Khoa Luật Kinh tế

11

Một số trao đổi về Dự thảo Luật ban hành văn bản pháp luật

2015

Hội thảo Khoa Luật Hành chính

12

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng

2015

Nghiên cứu lập pháp số tháng 6/2015

 


 

Các bài khác