ThS. Nguyễn Thị Triển

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Triển                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm, sinh: 04.10.1982                Nơi sinh: DiễnChâu – Nghệ An

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam. 

Chức vụ:                Giảng viên, Khoa Luật Kinh tế

Đơn vị công tác:       Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường AnTây, thành phố Huế.

SĐT: 0914172859

Email: bichtrien@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 2005

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Dân sự

Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 7/2011đến năm 2014: Giảng viên KhoaLuật, Đại học Huế

- Tháng 3/2015: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Huế

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Công trình khoa học đã công bố

          * Sách xuất bản

1. Tài liệu học tập Luật tài chính, (Đồng tác giả), 2013, NXB Đại học Huế

          * Các bài báo đã đăng

1. Nguyễn Thị Triển, (2012), Bàn về vấn đề xây dựng quan hệ lao động hài hòa , ổn định và tiến bộ doanh nghiệp ,thông tin pháp lý, Khoa luật, Tr. 26-32

2.Nguyễn Thị Triển, (2013), Một số bất cập của thuế bảo vệ môi trường (2013), Hội nghị Khoa học trẻ, Khoa Luật, Tr.26-32

3.Nguyễn Thị Triển, (2013), Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Viện kiểm sát.

4. Nguyễn Thị Triển , (2014), Giải pháp nào cho việc quản lý và sử dụng quỹ ngoài ngân sách nhà nước ,Hội nghị khoa học ,Khoa Luật

5. Nguyễn Thị Triển , (2014), Hợp đồng tranh chấp quyền sử dụng đất hợp pháp hay bất hợp pháp, Tạp chí dân chủ pháp luật

6. Nguyễn Thị Triển, (2015), Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngăn chặn và hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp, Sinh hoạt chuyên môn,Khoa Luật kinh tế

V. HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

Các bài khác