GV.ThS. Nguyễn Thị Lê Huyền

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LÊ HUYỀN

Học hàm:                                                                     Học  vị Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:       2013

Chức vụ:                

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: 1 Lê Hữu Trác – Phường Tây Lộc – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ: 0986.776.499 & 0943.309.333

Email:  huyenkhoaluat@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế         

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                                 Năm tốt nghiệp: 2009

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Dân Sự                                              Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 - 2015

Khoa Luật - Đại học Huế

Giảng viên

2015 - nay  Trường đại học Luật - Đại học Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong các vụ án li hôn có yếu tố nước ngoài

2011 - 2011

Đề tài cấp Cơ sở

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Một số vướng mắc về di chúc chung của vợ chồng trong Bộ luật dân sự 2005

2012

Thông tin pháp lý khoa Luật - Đại học Huế

2

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong các vụ án li hôn có yếu tố nước ngoài

2012

Tạp chí khoa học -

Đại học Huế

 

3

Một số điểm mới của BLDS năm 2005 về thừa kế theo di chúc

2010

Khoa Luật -

Đại học Huế

4

Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính trong xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2013

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ,Khoa Luật - Đại học Huế

5

Một số bất cập về quy định hủy việc kết hôn trái pháp luật và giải pháp hoàn thiện

2012

Kỷ yếu Hội nghị khoa học cấp khoa

6

Quyền xác định lại giới tính của cá nhân - từ lý luận đến thực tiễn áp dụng

2014

Thông tin pháp lý khoa Luật - Đại học Huế

7

Bình đẳng giới từ góc nhìn phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số tại Thừa Thiên Huế

2014 Bản tin Sở tư pháp Thừa Thiên Huế
8

Bàn về hành trình xúc động của người vợ sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất

2014 Tạp chí nghề luật

 

 

 

 

Các bài khác